Melding vluchten TUG-ontheffing

Voor wie

Piloten van luchtvaartuigen, bijvoorbeeld helikopter, microlight airplane (MLA) en andere luchtvaartuigen zoals genoemd in artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens.

Wat

Met het meldingsvluchtenformulier TUG-ontheffing stelt u ons minimaal 24 uur vóór het gebruik van een TUG-ontheffing op de hoogte van het voornemen de ontheffing te gebruiken.

Waarvoor

Om veiligheidsredenen en mogelijke hinder voor de omgeving mag u niet zomaar ergens opstijgen en landen. Wij kunnen daarvoor toestemming geven. U krijgt dan een ontheffing van het verbod.

Direct melden

Voorwaarden

Met het meldingsvluchtenformulier TUG-ontheffing (Tijdelijk en Uitzonderlijk gebruik luchtvaartuigen) stelt u ons minimaal 24 uur voor het gebruik van een TUG-ontheffing op de hoogte van het voornemen de ontheffing te gebruiken. Om veiligheidsredenen en mogelijke hinder voor de omgeving moeten wij op de hoogte zijn van het opstijgen en/of landen. 

Om dit formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

  • Het kenmerk van de ontheffing. Dit staat op de 1e pagina van de ontheffing.
  • Bij een generieke ontheffing een recente plattegrond van het terrein/de terreinen met daarop aangegeven de vlieglocatie.
Termijn

U meldt het ons minimaal 24 uur vóór het gebruik van een TUG-ontheffing.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de vergunningaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.

Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.