Luchthavenregeling

Voor wie

Eigenaren of beheerders van luchthavens.

Wat

Regeling voor toestemming om een terrein structureel (meer dan 12 dagen per jaar) te gebruiken als luchthaven voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. Het gaat om de volgende luchtvaartuigen: vliegtuig, helikopter, microlight airplane (MLA), gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotortrike) of zweefvliegtuig.

Waarvoor

Er mag geen geluidshinder of onveiligheid ontstaan door een luchthaven. De in- en uitvliegroutes van het terrein moeten obstakelvrij zijn. Voor het gebruik van een terrein als luchthaven zijn regels. Daarom is toestemming van de provincie nodig.

Direct aanvragen

Voorwaarden

Het luchthaventerrein ligt niet in een natuurgebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden of een Natura 2000-gebied. De eigenaar van het terrein gaat ermee akkoord dat het terrein de functie luchthaven krijgt.

Bezwaar en beroep 

Als u het niet eens bent met het genomen besluit dan kunt u binnen 6 weken bezwaar of beroep aantekenen. Dit geldt ook voor andere organisaties of personen.

Vrijstelling

Voor sommige luchtvaartuigen hoeft u geen luchthavenregeling aan te vragen. Dit is zo voor de uitoefening van ongemotoriseerde luchtsporten. Ook de paramotor (voetstarters) valt onder deze vrijstelling. De luchtvaartuigen met vrijstelling staan in de Wet Luchtvaart en bijbehorende Rijksregelgeving.

Incidenteel gebruik van een terrein

De Wet luchtvaart verbied het opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een luchthaven. Wij kunnen een ontheffing verlenen van dit verbod, een TUG (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik) van een terrein buiten een luchthaven. Meer informatie vindt u op de pagina een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik aanvragen.

Luchthavens in Overijssel

De ligging van de 4 luchthaventerreinen in Overijssel is te vinden via de Atlas van Overijssel. Het gaat om 3 helihavens en het zweefvliegveld Lemelerveld. De twee helihavens bij ziekenhuizen zijn bestemd voor medische vluchten (traumahelikopters). Op de derde helihaven vinden commerciële activiteiten plaats, zoals zakelijke en recreatieve vluchten.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de regionale burgerluchthavens met uitzondering van vliegveld Twente. De burgerluchtvaart bestaat uit alle niet-militaire luchtvaart, en is verdeeld in de recreatieve luchtvaart en de commerciële luchtvaart.

Wij hebben zeggenschap over het ‘landzijdige gebruik' van luchtvaartterreinen, dat wil zeggen het opstijgen en landen van luchtvaartuigen. Het Rijk gaat over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het ‘luchtzijdige gebruik'. Ook de veiligheid op het luchthaventerrein en de beveiliging daarvan vallen onder het Rijk.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving