Bomen kappen

Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs.

Wat

U mag niet zomaar bossen of bomen in een rij kappen of rooien. Dit moet u vooraf bij de provincie melden. De provincie kan het kappen verbieden.

Waarom

Het kappen of rooien van bossen of bomen in een rij mag niet zomaar. Dit geldt voor een groep bomen of struiken, buiten de bebouwingscontour houtkap van gemeenten (deze lijkt vaak erg op de bebouwde kom), die:
•    een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of
•    bestaat uit 1 of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen

Het maakt daarbij niet uit hoeveel bomen u uit de rij of het bosje kapt. Dit moet u vooraf bij de provincie melden. U doet dan een melding ‘Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom)’.

De provincie kan u verbieden te kappen als dat nodig is voor de bescherming van bijzondere natuurkundige of landschappelijke waarden. Een kapverbod geldt in principe voor 5 jaar, maar als de provincie dat nodig vindt, dan kan de provincie het kapverbod verlengen.

Mag u wel kappen, dan moet u zorgen dat op dezelfde plek weer bos of een bomenrij komt. Dit moet binnen 3 jaar na het kappen.

Als u de bomen permanent wilt verwijderen, moet u eerst een maatwerkvoorschrift (een soort vergunning) aanvragen. Het aanvragen van dit maatwerkvoorschrift en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen, maar wel tegelijkertijd.

direct melden / aanvragen 

 

Voorwaarden

Als u bomen mag kappen, dan moet u meestal evenveel nieuwe bomen planten.

Aanpak

Zo doet u een melding voor het kappen van bos:

U ziet of u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.

Log in:

  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
Termijn

Minimaal zes weken voordat u wilt gaan kappen, doet u bij de provincie een kapmelding. Heeft u in die zes weken geen kapverbod van de provincie gekregen? Dan mag u gaan kappen.

Kosten

Voor een maatwerkvoorschrift vraagt de provincie leges. Een overzicht van de kosten staan in de tarieventabel van de belastingverordening Overijssel.
Een kapmelding is gratis.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet en Regelgeving

Toelichting