Ontheffing en/of melding

  • Bomen kappen

    U mag niet zomaar bossen of bomen in een rij kappen of rooien. Dit moet u vooraf bij de provincie melden. De provincie kan het kappen verbieden.

  • Kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg

    Een omgevingsvergunning of melding voor het aanbrengen, in stand houden, verwijderen of veranderen van kabels of leidingen in een (vaar)weg.