Kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg, aanleggen

Voor wie

Netbeheerders.

Wat

Ontheffing of melding voor het leggen of verleggen van kabels of leidingen in een weg of vaarweg.
Netbeheerders met een doorlopende ontheffing doen een melding als ze een kabel/leiding gaan (ver)leggen.

Waarvoor

U moet bij het leggen of verleggen van kabels of leidingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen. Wij toetsen of de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op de weg niet in gevaar komt.

Direct ontheffing aanvragen

Direct melden voor netbeheerders mét een doorlopende ontheffing

Beschrijving

 

 

Voorwaarden

U houdt zich aan de voorschriften en beperkingen voor het leggen van kabels en leidingen. Deze ontvangt u als u ontheffing krijgt.
De voorwaarden en beperkingen zijn ook opvraagbaar door te bellen of te mailen, zie hiervoor de gegevens die onder "contact" staan op deze pagina.

Aanpak

U vraagt de ontheffing aan via het formulier "Direct aanvragen".

Melding voor enkele netbeheerders

Netbeheerders die een algemene ontheffing hebben kunnen volstaan met een tijdige melding via het formulier "Direct melden".

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing of het indienen van een melding voor kabels en leidingen kost geld (leges). Hoeveel dit kost kunt u lezen in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Als u na het indienen van de aanvraag of melding besluit om deze in te trekken, moet u ook (een deel van de) leges betalen. Ook als uw aanvraag of melding buiten behandeling wordt gelaten of als deze wordt geweigerd. Hierover leest u meer in de belastingverordening. De link daarvoor vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en ontheffingsaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het communiceren met aanvragers tijdens de behandeling van de meldingen en ontheffingsaanvragen;
  • het behandelen van meldingen, ontheffingsaanvragen en tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
  • het controleren van naleving van onze besluiten;
  • het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn als wegbeheerder op basis van de verkeerswet- en regelgeving bevoegd ontheffingen te verlenen en meldingen in behandeling te nemen die gaan over activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen. Deze wettelijke taak is de grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving

Werkbare urenlijst 2023 (WBU) op de kaart. Het WBU document is op te vragen door te bellen met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 of te mailen naar overijsselloket@overijssel.nl.