Aanleveren verplichte kaartbijlage

De kaartbijlage kan als volgt worden aangeleverd:


  1. Voeg de digitaal ingetekende kaartbegrenzing als bijlage toe in een gezipt GIS-bestand in het formaat shapefile (.shp) of ESRI file geodatabase (.gdb).


  1. Lever een kaartbeeld (.pdf, .jpg of .txt) met daarop duidelijk herkenbaar de begrenzingen van de aangevraagde objecten en bijbehorende oppervlaktes, de kadastrale perceelsgrenzen en ten minste een actuele topografische of luchtfoto als ondergrond.


Tip: gebruik hiervoor de Atlas van Overijssel:

Zoom of scrol in de Atlas eerst naar het juiste perceel.

Kies dan in het linkermenu voor Tekenen en opslaanAfbeelding 1, kies daarna voor Teken een polygoonAfbeelding 2 en teken vervolgens de begrenzingen van de aan te vragen objecten in en klik 2 keer om een vlak vast te zetten. Bij meerdere vlakken, op 1 of meerdere percelen, kiest u opnieuw voor Teken een polygoon Afbeelding 3.
Geef het ingetekende object een titel en vermeld daarin het kadastrale nummer. Voeg er eventueel een opmerking aan toe en kies voor Opslaan als bestand.Het opgeslagen .txt bestand kunt u meesturen als verplichte kaartbijlage.


Voorbeeld ingetekend perceel:

Afbeelding 4