Risico-activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing

Voor wie

Iedereen die van plan is risicovolle activiteiten uit te voeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied van een drinkwaterwinning in Overijssel.

Wat

Ontheffing voor activiteiten met risico op verontreiniging van het grondwater. Deze ontheffing is nodig binnen een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied in Overijssel.

Waarvoor

In waterwingebieden is een ontheffing nodig voor:

 • Activiteiten voor natuurontwikkeling.
 • Activiteiten voor kleinschalige recreatie en educatie.
 • Tijdelijke activiteiten (maximaal 5 jaar) van groot maatschappelijk belang waarvoor geen andere plek is.

In grondwaterbeschermingsgebieden is een ontheffing nodig voor grote projecten zoals:

 • dag- of verblijfsrecreatie;
 • woningbouw;
 • stedenbouw;
 • autowegen, waterwegen, spoorwegen en parkeergelegenheden;
 • bedrijventerreinen;
 • buisleidingen voor kerosine, olie of chemicaliën.

Per 1-1-2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Een aanvraag kunt u doen via het Digitale stelsel omgevingswet (DSO), zie onderstaande link. Deze pagina wordt zo snel mogelijk aangevuld met inhoudelijke informatie rondom de aanvraag of melding van dit product. Het Overijssel loket helpt u graag verder en zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 038 499 88 99.

Direct aanvragen

Grondwaterbescherming

Het drinkwaterbedrijf (Vitens) gebruikt grondwater voor de productie van drinkwater. In Overijssel bevinden zich alleen al 24 drinkwaterwinningen. Deze liggen in speciale gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. Het drinkwater dat uit de kraan stroomt, komt meestal uit zo’n grondwaterbeschermingsgebied in de buurt. Reden genoeg dus om het gebied en het grondwater schoon te houden. In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels om verontreiniging te voorkomen. Een overzicht van waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden van de provincie Overijssel vind u via Uitgebreid zoeken (geoportaaloverijssel.nl)

Voorwaarden
 • Risico's op verontreiniging van het grondwater mogen niet toenemen.
 • De activiteit is niet in strijd met het bestemmingsplan of met de Omgevingsvisie Overijssel.
Aanpak

U vraagt een ontheffing aan met het digitale formulier Ontheffing grondwaterbescherming op deze pagina.

Termijn

De behandeltijd is maximaal 6 maanden.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van meldingen en/of aanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving