Lozing afstromend wegwater in grondwaterbeschermingsgebieden, melding

Voor wie

Iedereen die afstromend hemelwater gaat lozen op of in de bodem van een grondwaterbeschermingsgebied.

Wat

Melding doen van het lozen van afstromend hemelwater op of in de bodem in een grondwaterbeschermingsgebied. Het gaat hierbij om een lozing van hemelwater die afkomstig is van: wegen en parkeerplaatsen en andere terreinen die gebruikt worden voor gemotoriseerd verkeer.

Waarvoor

Afstromend hemelwater van wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen bevat mogelijk verontreinigingen. Hierdoor neemt de kwaliteit van het grondwater af dat de basis is voor ons drinkwater. Om dat te voorkomen moet de lozing worden gemeld.

Grondwaterbescherming

Het drinkwaterbedrijf (Vitens) gebruikt grondwater voor de productie van drinkwater. In Overijssel zijn 24 drinkwaterwinningen. Deze liggen in speciale gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. Het drinkwater dat uit de kraan stroomt, komt meestal uit zo’n grondwaterbeschermingsgebied in de buurt. Reden genoeg om het gebied en het grondwater schoon te houden. In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels om verontreiniging te voorkomen. Een overzicht van waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Overijssel vindt u via de Atlas van Overijssel.

Direct melden

Voorwaarden
  • U meldt de lozing minstens vier weken voor de start van de lozing.
  • U start met de gemelde activiteit binnen een jaar na de gemelde begindatum. Doet u dat niet, dan is de melding niet meer geldig.
  • U houdt zich aan de algemene voorschriften om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Deze staan in hoofdstuk 3 en bijlage 4 van de Omgevingsverordening Overijssel (zie Wet- en regelgeving op deze pagina).
  • Als de kwaliteit van het grondwater gevaar loopt dan kunnen wij naast de voorschriften meer eisen stellen. 
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de vergunningaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving