Mechanische ingrepen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones, melding

Voor wie

Iedereen die van plan is een mechanische ingreep uit te voeren in een grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone van een drinkwaterwinning in Overijssel. Mechanische ingrepen zijn ingrepen in de bodem zoals boringen, funderingen en grondwerken. 

Wat

Melding te maken van een mechanische ingreep in een grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone.

Waarvoor

Mechanische ingrepen kunnen de beschermende werking van kleilagen in de bodem aantasten. Om dit te voorkomen doet u een melding en volgt u de algemene voorschriften.

Grondwaterbescherming

Het drinkwaterbedrijf (Vitens) gebruikt grondwater voor de productie van drinkwater. In Overijssel bevinden zich 24 drinkwaterwinningen. Deze liggen in speciale gebieden waar grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. Het drinkwater dat uit de kraan stroomt, komt meestal uit een grondwaterbeschermingsgebied in de buurt. Reden genoeg om het gebied en het grondwater schoon te houden. In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels om verontreiniging te voorkomen. Een overzicht van waterwingebieden, boringsvrije zones en grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Overijssel vind u via de Atlas van Overijssel - waterwingebieden, boringsvrije zones en grondwaterbeschermingsgebieden.

 

Per 1-1-2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Een aanvraag kunt u doen via het Digitale stelsel omgevingswet (DSO), zie onderstaande link. Deze pagina wordt zo snel mogelijk aangevuld met inhoudelijke informatie rondom de aanvraag of melding van dit product. Het Overijssel loket helpt u graag verder en zijn bereikbaar tijdens kantooruren op 038 499 88 99.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • U doet de melding minimaal 4 weken voor de start van de ingreep.
 • U start met de gemelde activiteit binnen een jaar na de gemelde begindatum. Doet u dat niet, dan is de melding niet meer geldig.
 • U houdt zich aan de algemene voorschriften om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Deze staan in hoofdstuk 3 en bijlage 5 van de Omgevingsverordening Overijssel (zie Wet- en regelgeving op deze pagina).
 • Als de kwaliteit van het grondwater gevaar loopt dan kunnen wij meer eisen stellen naast de voorschriften.

Grondwaterbeschermingsgebieden

 • Voor grondwaterbeschermingsgebieden meldt u mechanische ingrepen dieper dan twee meter.

Boringsvrije zones

Voor boringsvrije zones meldt u mechanische ingrepen:

 • dieper dan vijftig meter in de boringsvrije zones Diepenveen, Deventer-Ceintuurbaan en Deventer-Zutphenseweg;
 • dieper dan vijfenzeventig meter in de boringsvrije zones Engelse Werk te Zwolle;
 • dieper dan vijf meter in de boringsvrije zone Kotkamp/Schreurserve te Enschede en
 • dieper dan vijftig meter in de boringsvrije zone Salland Diep.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de vergunningaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving

Omgevingsverordening Overijssel 2024

Belastingverordening Overijssel 2024