Werken en ondernemen

 • Digitale en circulaire industrie Overijssel

  Subsidie voor Mkb-ondernemingen in Overijssel in de sector industrie. De subsidie is bestemd om stappen te zetten op het gebied van digitalisering en/of circulair ondernemen.

 • Family Next Overijssel

  Subsidie om familiebedrijven te ondersteunen bij bedrijfsopvolging, digitalisering of duurzaamheid.

 • Jonge bedrijfsopvolgers

  Subsidie voor investeringen in het familiebedrijf op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Daardoor kunnen familiebedrijven beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving.

 • MIT-Haalbaarheidsprojecten

  Subsidie voor innoverende mkb bedrijven voor het beantwoorden van technische en/of economische vraagstukken.

 • MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER)

  Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode. De innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema's. De thema's zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's): Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Landbouw, Water en Voedsel of Maatschappelijk Verdienvermogen.

 • Ondersteuning Nationaal Groeifondsaanvragen

  Subsidie om aanvragers te helpen om een onderbouwd voorstel bij het Nationaal Groeifonds (NGF) in te dienen. De voorstellen moeten bijdragen aan onze hoofdopgaven.

 • Ondersteuning startende ondernemers

  Subsidie voor coaching voor het verbeteren van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Bij coaching kan gedacht worden aan ondersteuning bij bijvoorbeeld: communicatie of contact met klanten, het opstellen van een ondernemingsplan of het ontwikkelen van een nieuw product of dienst.

 • Regio Deal Regio Zwolle

  Het Rijk stelt € 22,5 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om een impuls te geven aan de brede welvaart. De inzet is een sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige (groei)Regio Zwolle. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van eveneens € 22,5 miljoen vanuit de regio.

  De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria.

 • Regio Deal Twente

  Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om de sociaaleconomische structuur van Twente te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van € 30 miljoen vanuit de regio.
  De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria.

 • Versnelling toekomstbestendige werklocaties

  Subsidie voor het op orde brengen van bestaande werklocaties door te sturen op kwantiteit en kwaliteit van werklocaties.

 • Vitaliteit van steden (stadsarrangementen)

  Subsidie voor activiteiten voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. De activiteiten zijn opgenomen in een Stadsarrangement.

 • Wetenschap en Techniek primair onderwijs

  Subsidie voor het doorontwikkeling van wetenschap en techniek in het onderwijs.