Werken en ondernemen

 • ASV Regio Deal Regio Zwolle

  Het Rijk stelt € 22,5 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om een impuls te geven aan de brede welvaart. De inzet is een sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige (groei)Regio Zwolle. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van eveneens € 22,5 miljoen vanuit de regio.

  De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria.

 • ASV Regio Deal Twente

  Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om de sociaaleconomische structuur van Twente te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van € 30 miljoen vanuit de regio.
  De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria.

 • Digitale en circulaire industrie Overijssel

  Subsidie voor Mkb-ondernemingen in Overijssel in de sector industrie. De subsidie is bestemd om stappen te zetten op het gebied van digitalisering en/of circulair ondernemen.

 • Jonge bedrijfsopvolgers

  Subsidie voor investeringen in het familiebedrijf op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Daardoor kunnen familiebedrijven beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving.

 • MIT-Haalbaarheidsprojecten

  Subsidie voor innoverende mkb bedrijven voor het beantwoorden van technische en/of economische vraagstukken. De innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema's. De thema's zijn opgedeeld in acht maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's): Klimaat en Energie, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Landbouw, Water en Voedsel, Maatschappelijk Verdienvermogen, Circulaire Economie of Digitalisering.

 • MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER)

  Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode. De innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema's. De thema's zijn opgedeeld in acht maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's): Klimaat en Energie, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Landbouw, Water en Voedsel, Maatschappelijk Verdienvermogen, Circulaire Economie of Digitalisering.

 • Ondersteuning startende ondernemers

  Subsidie voor coaching voor het verbeteren van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Bij coaching kan gedacht worden aan ondersteuning bij bijvoorbeeld: communicatie of contact met klanten, het opstellen van een ondernemingsplan of het ontwikkelen van een nieuw product of dienst.

 • Regio Deal Twente 2023-2028

  Subsidie voor projecten die door de Twente Board aangemerkt zijn als een Regio Deal-project. De projecten zijn bedoeld voor het versterken van het bedrijfsleven, voor innovaties in de zorg en voor het inzetten van talent in Twente.

 • Vitaliteit van steden (stadsarrangementen)

  Subsidie voor activiteiten voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. De activiteiten zijn opgenomen in een Stadsarrangement.